Wij geloven in de kracht van het herstellende lichaam en de trainbaarheid ervan.

 Samen zoeken we naar de balans tussen beterschap boeken en aanvaarden wat er nog niet, of niet meer, kan.